Ysgol Capel Garmon

Staff yr Ysgol

Pennaeth Strategol Mrs Nia Jones-Artell

RHEOLWR SAFLE

Miss Dwynwen Parry
ATHRAWES C.S. Mrs Marian Jones
ATHRAWES C.A.2 Miss Dwynwen Parry
CYMHORTHYDD ADDYSGU Mrs Janet Ellis
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Janet Ellis
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST

Mrs Janet Ellis
Miss Donna Jones

GOFALWRAIG Miss Donna Jones
COGYDDES Mrs Mags Williams
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Mags Williams
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL

Mrs Helen Chapman

C.A.D.Y. Mrs Swsan Royle

 

Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion Eco-Schools logo

Ysgolion Iach Conwy

Siarter Iaith Conwy

Seren a Sbarc