Ysgol Capel Garmon

Staff yr Ysgol

Pennaeth Strategol Mrs Nia Jones-Artell
RHEOLWR SAFLE Gwag
ATHRAWES C.S. Mrs Marian Jones
ATHRAWES C.A.2 Miss Ann Hughes
CYMHORTHYDD ADDYSGU Mrs Janet Ellis
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Janet Ellis
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST Mrs Janet Ellis
Mrs Mags Williams
GOFALWRAIG Miss Donna Jones
COGYDDES Mrs Mags Williams
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Mags Williams
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL Mrs Helen Chapman
C.A.D.Y. Mrs Manon Tudur-Jones

 

Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion Eco-Schools logo

Ysgolion Iach Conwy

Siarter Iaith Conwy

Seren a Sbarc